Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

                    วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่าถนนยมจินดา ณ ลานวัฒนธรรมเมืองเก่ายมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยการมอบถุงผ้าและประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก  เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวระยอง ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง