Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนรักษ์น้ำ"

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนรักษ์น้ำ"

                    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สนง.ทสจ.ระยอง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนรักษ์น้ำ" ภายใต้โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษาและวัดในเขตพื้นที่ประกาศ ณ สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรม 14 โรงเรียน จำนวนรวม 140 คน

แกลเลอรี่