Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Backdrop) โครงอลูมิเนียม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Backdrop) โครงอลูมิเนียม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง