Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ จังหวัดระยอง

ทสจ.ระยอง ตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ จังหวัดระยอง
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมตรวจประเมินและตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมดุล กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง โดยมีนายกิตติพล แต่งผิว เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด “โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ จังหวัดระยอง” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2) โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง ตั้งอยู่ตำบลเพ อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง

แกลเลอรี่