Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองระยอง ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองระยอง ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน

                    วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองระยอง ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายพินิจนันท์ ประดับ รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในทะเลมีพิษ กิจกรรมเรียนรู้เรื่องนกชนิดต่างๆ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

แกลเลอรี่