Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ทสจ.ระยอง ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวพรนภัส วงศ์แสนสุขเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง Zero Waste คืออะไร และการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แกลเลอรี่