Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเสียปนเปื้อนลงสู่บ่อน้ำใช้เพื่อการเกษตรของประชาชน บริเวณใกล้กับบริษัท วิน โพรเสส จำกัด

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเสียปนเปื้อนลงสู่บ่อน้ำใช้เพื่อการเกษตรของประชาชน บริเวณใกล้กับบริษัท วิน โพรเสส จำกัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เครือข่าย ทสม.อำเภอบ้านค่าย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อติดตามตรวจสอบและประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่ของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัท เอสเค อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด เป็นผู้รับบำบัด/กำจัดน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อบ่อน้ำใช้เพื่อการเกษตรของปรัะชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยมีนายจตุรงค์ วงค์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
1. ขณะตรวจสอบบริเวณบ่อน้ำของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พบว่า น้ำมีสีค่อนข้างเหลือง มีกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมี และมีปลาลอยตายอยู่ ซึ่งบ่อดังกล่าวอยู่ห่างจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย ประมาณ 20 เมตร ลักษณะเป็นบ่อดินและไม่มีการปูแผ่นรองพื้น (HDPE)
2. ประชาชนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 บริษัท เอสเคฯ ได้สูบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใส่ในบ่อบำบัดดังกล่าว ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นดินทราย จึงอาจเกิดการซึมลงใต้ดินและไหลเข้าสู่บ่อน้ำของประชาชน
3. ศคพ.รย. ได้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อของประชาชน จำนวน ๒ จุด ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย โดยปรากฏผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้
- จุดที่ 1 (บ่อน้ำที่ได้รับผลกระทบ) มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) = 6.05 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) = 2.48 mg/l ค่าความเค็ม (Salt) = 0.68 ppt และค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) = 845 mg/l
- จุดที่ 2 (บ่อน้ำที่อยู่เหนือบ่อบ่อบัดน้ำเสีย) มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) = 7.75 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) = 5.52 mg/l ค่าความเค็ม (Salt) = 0.29 ppt และค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) = 396 mg/l
4. ที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ให้บริษัท เอสเคฯ ดำเนินการจัดหาน้ำใช้เพื่อการเกษตรมาชดเชยเยียวยาในเบื้องต้น
2) ให้บริษัท เอสเคฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบ่อบำบัดน้ำเสียมิให้รั่วซึมหรือไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานได้อีก และให้ขุดลอกตะกอนออกจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย รวมทั้งให้ปูแผ่นรองพื้น (HDPE)
3) บริษัท เอสเคฯ ยินยอมที่จะรับผิดชอบและชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะสูบน้ำจากบ่อของประชาชนไปบำบัด/กำจัดให้เรียบร้อย
4) ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และให้สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง
5) อบต.บางบุตร จะจัดตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของบริษัท เอสเคฯ ต่อไป
ทั้งนี้ สนง.ทสจ.ระยอง จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวเป็นระยะ

แกลเลอรี่