Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

"สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง"
เมื่อพบเหตุเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า 
>> โปรดแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 หรือ เพจสายด่วน1362
 

  • เหตุบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า                                                                                                       
  • ล่าหรือครอบครองสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า
  • การลักลอบค้าสัตว์ป่า
  • ไฟไหม้ป่า 
  • สัตว์ป่าสร้างความเดือดร้อน
  • สัตว์ป่าพลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บ 
  • แจ้งเสือเกิดหรือตาย
  • ไข้หวัดนก 
  • การทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • สัตว์ทะเลเกยตื้น