Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 25 ไร่

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 25 ไร่
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 25 ไร่ “โครงการปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” เนื่องในวันป่าไม้โลก 21 มีนาคม 2566 ณ ป่าชายเลน หมู่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปลูกต้นโกงกาง และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลากะพงขาว และปูทะเล จำนวน 10,000 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 350 คน
 
 
 
 
 

แกลเลอรี่