Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิพงศ์ สัทธาพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอแกลง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี โรงงาน บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งขณะตรวจสอบพบว่า โรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ และมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยภายในอาคารผลิต โดยโรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นตามคำสั่งของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จะมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบ่อรองรับน้ำทิ้งจากรถบรรทุกขนส่งยางก้อนถ้วย (ขี้ยาง) โดยให้ขุดลอกตะกอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งให้ระมัดระวังในการตากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมิให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

แกลเลอรี่