Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน รุ่นที่ 3

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน รุ่นที่ 3
ทสจ.ระยองจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทาง การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนสู่แนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อำนวยการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม เจ พี แกรนด์ จังหวัดตราด ภายใต้โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จากนั้นแบ่งกลุ่มระดม ความคิดเห็น จากการศึกษาดูงานฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 50คน ได้แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

แกลเลอรี่