Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน รุ่นที่ 2

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน รุ่นที่ 2
ทสจ.ระยองจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดระยอง วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อำนวยการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม เจ พี แกรนด์ จังหวัดตราด ภายใต้โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “บทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม และศูนยฺกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก อ.แหลมงอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ได้แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แกลเลอรี่