Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานฯ รุ่นที่ 1

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานฯ รุ่นที่ 1

                    สำนักงานทสจ.ระยองจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน สู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังคำบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำเขาระกำ จังหวัดตราด การฟังบรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด (หาดทรายดำ) โดยมี คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย และโรงเรียนบ้านศรีประชา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เข้าร่วม จำนวน 44 คน

แกลเลอรี่