Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ตำบลพนานิคม

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ตำบลพนานิคม
ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ นำโดยนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธ์ุ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองสำนักงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยอง เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) หมู่ที่ 4 ซอย 13 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ในการนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้แจ้งให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการขนย้ายกากของเสียอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งไว้ส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 2 วัน รวมทั้งให้บำบัดฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกปนเปื้อนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้สืบหาโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดและผู้ที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มิให้เเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

แกลเลอรี่