Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการติดตามตรวจสอบกองกากของเสียอุตสาหกรรม จำนวน 5 แสนตัน ที่อยู่ภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายงานผลการติดตามตรวจสอบกองกากของเสียอุตสาหกรรม จำนวน 5 แสนตัน ที่อยู่ภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ทางช่องรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 22.37 น. กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบกองกากอุตสาหกรรม จำนวน 5 แสนตัน ที่กองอยู่ภายในโรงงานของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยิปซัม แอมโมเนีย แอมโมเนียไฮกรอกไซด์ กรดกำมะถัน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ภายในบริเวณโรงงาน พบวัสดุลักษณะผงสีขาวจับตัวกันแข็งเป็นก้อนจำนวนมาก กองสูง 20 - 30 เมตร บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ แจ้งว่าเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตปุ๋ยแห่งชาติที่ได้เลิกกิจการไปแล้วกว่า 20 ปี และได้ดำเนินการขนออกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2565 โดยรถบรรทุกพ่วงไปแล้วกว่า 80,000 ตัน เพื่อนำไปฝังกลบไว้ในที่ดินเอกชน เนื้อที่ประมาณ 39 ไร่ อยู่ห่างออกจากโรงงาน 10 กิโลเมตร ในการนี้ กรอ. ได้ไปตรวจสอบที่ดินที่เป็นพื้นที่ฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า เป็นบ่อดินเดิมที่ทิ้งร้าง และมีรถแบคโฮกำลังไถปรับพื้นที่ จึงได้สั่งให้หยุดการดำเนินการทั้งหมด พร้อมทั้งได้สั่งการให้บริษัทฯ หยุดขนออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้การขนย้ายมีผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และได้ทำการเก็บตัวอย่างผงฝุ่นสีขาวเพื่อตรวจสอบ เนื่องจากการขนย้ายดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจาก กรอ. พร้อมทั้งจะสั่งการให้เร่งนำไปบำบัดและกำจัดให้ถูกต้อง ทั้งของที่อยู่ในโรงงานและที่นำไปลักลอบทิ้ง และจะดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงานให้ถึงที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้ทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 จึงได้ประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุดศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง สนพ. แจ้งว่าได้มีคำสั่งลงวันที่ 2 กันยายน 2565 ให้บริษัทฯ ระงับกิจกรรมการขนย้ายวัตถุสีขาวดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเป็นยิปซัมสังเคราะห์ ออกนอกบริเวณโรงงาน และให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ออกตามความในมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

แกลเลอรี่