Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำในคลองสาธารณะบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านล่างเกิดเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำในคลองสาธารณะบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านล่างเกิดเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น
  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอแกลง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลบ้านนา กรณีนายจำปี ผิวผ่อง ซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ว่ามีน้ำเสียสีดำส่งกลิ่นเหม็นไหลลงลำรางสาธารณะบริเวณข้างที่พักอาศัย โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เกรงว่าจะมีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่ง สคพ.๑๓ ได้เก็บตัวอย่างน้ำในลำรางสาธารณะบริเวณบ้านพักอาศัยของผู้ร้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งตัวอย่างน้ำที่ท่วมขังพื้นที่รกร้าง (ที่ดินเอกชน) บริเวณด้านหลังของโรงงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด และตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงงานดังกล่าว ซึ่งขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการผลิตตามปกติ และมีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวมเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 4 จุด ส่งไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำยังห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ สคพ.13 เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย โดย ทต.บ้านนา ได้นำน้ำหมักชีวภาพมาใส่ในลำรางสาธารณะเพื่อช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นและปรับปรุงสภาพน้ำเบื้องต้นไปพลางก่อนในระยะเร่งด่วน พร้อมทั้งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของที่ดินว่างเปล่าเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกหน้าฝนในระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพน้ำในแต่ละจุด พบว่า น้ำผิวดินทั้ง 3 จุด มีสีน้ำตาลใส มีกลิ่นเล็กน้อย (คล้ายวัชพืชเน่า) รวมถึงมีคราบฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำเล็กน้อย ส่วนน้ำทิ้งของโรงงานฯ มีลักษณะใสไม่มีสีและไม่มีกลิ่น โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน้ำเสียน่าจะเกิดจากการที่ฝนตกหนักทำให้พัดพาตะกอนจากพื้นที่ใกล้เคียงและชะล้างหน้าดินที่หมักหมมเศษวัชพืชในพื้นที่รกร้างมีหญ้าขึ้นปกคลุมเรื่อยไปจนกระทั่งไหลไปลงลำรางสาธารณะข้างบ้านพักอาศัยของผู้ร้องเรียน และไหลลงคลองทางเกวียน

แกลเลอรี่