Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบปลาตายในคลองบางปลากั้ง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบปลาตายในคลองบางปลากั้ง
วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ได้รับเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายและกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่ายจ.ระยอง พบปลาตายในคลองบางปลากั้ง ร่วมกับอกจ.ระยอง ศคพ.ระยอง และผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า
1. สาเหตุเกิดจาก ถังเก็บกรดซัลฟิวริก ที่อยู่บนชั้นดานฟ้าอาคารการผลิต ระดับความสูง 38 เมตร ของบริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนน - ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง ประกอบกิจการผลิตกรดมะนาว สถานะภาพปัจจุบันหยุดประกอบกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เกิดการรั่วไหล ลงจากท่อระบายน้ำฝนของอาคารเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำฝน แล้วระบายลงสู่คลองปลากั้ง
2. การแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
>>>ขนถ่ายกรดซัลฟิวริกภายในถังบางส่วนเก็บลงในถังแสตนเลส ชั้น 4 ของอาคาร
>>> มีการปรับสภาพบริเวณถัง มีการโรยปูนขาวบริเวณ ถังเก็บกรดซัลฟิวริก บริเวณที่มีการรั่วซึม รางระบายน้ำฝนลำคลองปลากั้ง
>>>เปิดบ่อรวบรวมน้ำเสียภายในบริเวณโรงงาน เฝ้าระวังสภาพความเป็นกรดของน้ำเป็นระยะๆ พร้อมดำเนินการปิดกั้นช่องทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงงาน
>>>สร้างฝายบริเวณหมู่ 2 (สนามกีฬา) เพื่อเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสีย
3. ศคพ.ระยอง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองปลากั้ง จำนวน 2 จุด คือ
3.1 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 (เหนือน้ำ) พบว่ามีค่า pH 5.02 ,TDS 41 mg/l และการนำไฟฟ้า 66 μs/cm
3.2 บริเวณฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 2 พบว่ามีค่า 3.1 พบว่ามีค่า pH 4.25 ,TDS 185 mg/l และการนำไฟฟ้า 299 μs/cm
3.3 ตัวอย่างคุณภาพทั้ง 2ตัวอย่าง จะส่งห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13(ชลบุรี) เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป
4. จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มีปลาตาย ประมาณ 10 กิโลกรัม ประกอบด้วย ปลานิล ปลาช่อน และปลากรด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันไม่พบปลาตายในพื้นที่แล้ว
5. คณะผู้ตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้ทางศคพ.ระยอง และสสภ.13 (ชลบุรี) แนะนำให้ดำเนินการนำแกลบหรือทรายมาทำการดูดซับบริเวณถังเก็บกรดซัลฟูกริดที่เกิดการรั่วไหลและพื้นที่ภายในเขื่อนกั้นถังเก็บกรดซัลฟูกริด เพราะเนื่องจากเดิมได้โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพ ทำให้เกิดสารประกอบเกลือ หากฝนตกลงหนักจะเกิดเหตุการณ์สารละลายเกลือซ้ำอีกได้

แกลเลอรี่