Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนบนเกาะเสม็ด

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนบนเกาะเสม็ด
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนบนเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณอ่าวลูกโยน รองรับปริมาณน้ำเสียสูงสุด 300 ลบ.ม./วัน
2) ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณหาดทรายแก้ว รองรับปริมาณน้ำเสียสูงสุด 1,000 ลบ.ม./วัน
ขณะตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่ง พบว่า มีการเดินระบบตามปกติ เป็นระบบแบบกลุ่มอาคาร ชนิดเติมอากาศ แบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (RBC) โดย อบต.เพ แจ้งว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณหาดทรายแก้ว จะถูกส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณอ่าวลูกโยน ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล ในการนี้ สสภ.13 ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

แกลเลอรี่