Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมกับ ทสม.จังหวัดระยองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นตะเคียน) จำนวน 400 ต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

ทสจ.ระยอง ร่วมกับ ทสม.จังหวัดระยองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นตะเคียน) จำนวน 400 ต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง และบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นตะเคียน) จำนวน 400 ต้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ณ วัดตะเคียนทอง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการปลูกต้นตะเคียน จำนวน 400 ต้น ภายในพื้นที่ 6 ไร่ บริเวณวัดตะเคียนทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

แกลเลอรี่