Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล

ทสจ.ระยอง ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.ทสจ.ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง (ส่วนหน้า) ณ บ้านสบาย สบาย รีสอร์ท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การเฝ้าระวัง ดังนี้
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตรวจเฝ้าระวังอาหารทะเลสด โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
- วันที่ 27 มกราคม 2565 ตรวจเฝ้าระวังอาหารทะเลสด (ปลา หอย หมึก กุ้ง) จานวน ๑๔ ตัวอย่าง ตรวจหาสารโลหะหนัก : แคดเมียม ปรอททั้งหมด และตะกั่ว ไม่พบสารที่เกินค่าสูงสุดในส่วนที่บริโภคได้
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 17 ตัวอย่าง (ปลา 2 ปู 4 หอย 6 หมึก 4 กุ้ง 1) เพื่อตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค บริเวณที่หาดสุชาดา เพ และสวนสน ไม่พบสารที่เกินค่าสูงสุดในส่วนที่บริโภคได้
- สสจ. จะดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกและการรักษาพยาบาล ผู้ปฏิบัติการงานเก็บกู้คราบน้ำมัน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
2. สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ได้ทำการสำรวจและตรวจสอบกลุ่มชาวประมงและผู้เลี้ยงกุ้ง จำนวน 2,160 ราย ที่ได้รับผลกระทบฯและจะนำส่งรายชื่อให้ทางบริษัท SPRC
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
3. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
- ติดตามเฝ้าระวังคราบน้ำมันบริเวณชายหาด จำนวน 9 จุด ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นทั้ง 9 จุดอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่พบคราบน้ำมัน
- ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเบื้องต้นบริเวณชายหาด จำนวน 9 จุด ผลการตรวจวัดไม่พบสาร total VOCs H2S และ SO2 ทั้ง 9 จุด และไม่ได้รับกลิ่นน้ำมัน
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำชายหาดและเกาะเสม็ด ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด จำนวน 14 จุด โดยจะเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เก็บ Tar ball ที่ขึ้นหน้า Bay View Resort ไปตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือน้ำมัน
4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง แจ้งว่ามีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันดิบรั่วไหล 2 เรื่อง ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้บรรจุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยองในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลทางทะเลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ
- คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลในพื้นที่จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยมีประเด็นในเรื่องข้อมูลความเสียหายการดำเนินการตามกฎหมายแนวทางการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ
5. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้จัดเรือลาดตระเวนและทีมดำน้ำสำรวจในพื้นที่เขาแหลมหญ้า และเกาะเสม็ดแล้วไม่พบคราบน้ำมัน ทั้งนี้ สำหรับเมือกสีเหลืองๆ บริเวณชายหาดหน้าบ้านสบาย สบาย รีสอร์ท จะเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปพิสูจน์ทราบในห้องปฏิบัติการต่อไป
6. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ทำการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคราบน้ำมันบริเวณชายหาด จำนวน 9 จุด ได้แก่ หาดพยูน หาดหนองแฟบ หาดสุชาดา หาดแสงจันทร์ หาด IRPC หาดค่ายมหาสุรสิงหนาท หาดหน้าบ้านสบาย สบาย รีสอร์ท ลานหินขาว และหาดก้นอ่าว พบว่า ไม่มีคราบน้ำมันแต่อย่างใด

แกลเลอรี่