Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คกก.สิ่งแวดล้อมรับทราบสถานการ์น้ำมันรั่วระยอง พร้อมพิจารณา 4 โครงการ

คกก.สิ่งแวดล้อมรับทราบสถานการ์น้ำมันรั่วระยอง พร้อมพิจารณา 4 โครงการ

“พล.อ.ประวิตร” ถก คกก.สิ่งแวดล้อม สั่งหน่วยงานเร่งเยียวยา ปชช. ได้รับผลกระทบน้ำมันรั่วกลางทะเล ระยอง ดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

 

 

วันที่ 17 ก.พ. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลจังหวัดระยอง จากนั้นได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเทา ระยะที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนรอง เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว

2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมธนารักษ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต มีระบบการดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร

3. โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก 2 - แม่สอด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

4. โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ของกองทัพเรือ และสำนักงาน EEC เพื่อสนับสนุนการพัฒนา EEC รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของสนามบินและความมั่นคง

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในรายงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ กรอบท่าทีไทย และหลักการต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีและทางการเมือง ในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ, การพิจารณากรอบการเจรจาและท่าทีของไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะ สมัยที่ 4 และร่างปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการต่อต้านการค้าปรอทอย่างผิดกฎหมายทั่วโลก และการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560