Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด

ทสจ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุง/เสริมคันดินรอบบ่อเก็บน้ำภายในโรงงานทั้ง 2 บ่อ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อย
2. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อของโรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

แกลเลอรี่