Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจวัดระดับเสียงรบกวนกรณีเรื่องร้องเรียน

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจวัดระดับเสียงรบกวนกรณีเรื่องร้องเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ทำการตรวจวัดระดับเสียงภายในหมู่บ้านศักดิ์สายธารสมาร์ท หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับเสียงดังรบกวนจากโรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนต่อไป

แกลเลอรี่