Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะทำงานตรวจติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานฯ

คณะทำงานตรวจติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานฯ

                           วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนอำเภอปลวกแดง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ทีมงานอำเภอปลวกแดง

แกลเลอรี่