Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเซกิซุย

ทสจ.ระยอง ร่วมติดตามตรวจสอบความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเซกิซุย
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง และผู้พัฒนาที่ดิน บริษัท ดับบลิวเอชเอฯ (WHA) ได้ติดตามตรวจสอบความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมกันกระแทก บริษัท เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 (เกิดเหตุเวลา 15.38 น. และระงับเหตุได้เวลา 16.10 น.) โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย (รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล) ซึ่งสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนของน้ำที่ใช้ในการดับเพลิง บริษัท WHA ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นรางระบายน้ำฝนและสูบเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อบำบัดต่อไป พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในรางระบายน้ำฝน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7 (เป็นกลาง) ซึ่ง กนอ.ได้มีคำสั่งให้โรงงานปิดใช้งานอาคารที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของอาคารทั้งหมด โดยให้ระยะเวลาปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน

แกลเลอรี่