Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยมะเฟือง

ทสจ.ระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยมะเฟือง

                  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กรณีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในคลองห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื่องจากสงสัยว่าฟาร์มเลี้ยงสุกรที่อยู่ใกล้เคียงมีการระบายน้ำทิ้ง/น้ำเสียลงสู่คลองดังกล่าว ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในคลองห้วยมะเฟือง พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พร้อมทั้งได้เข้าไปตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียของฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รัตนาฟาร์ม และประสิทธิ์ฟาร์ม ซึ่งพบว่าไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่อย่างใด ในการนี้จึงได้แนะนำให้ อบต.ตะพง เร่งดำเนินการขุดลอกผักตบและวัชพืชขึ้นจากคลองห้วยมะเฟือง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำได้

แกลเลอรี่