Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านกลิ่นกำมะถันรุนแรง เสียงดังรบกวนน้ำเสียที่เกิดจากการบำบัดและน้ำใต้ดินเสื่อมสภาพ  ณ ห้องประชุมบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แกลเลอรี่