Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบและประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากบริษัท วิน โพสเสส จำกัด

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบและประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากบริษัท วิน โพสเสส จำกัด

                 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำเสียได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน แหล่งน้ำผิวดิน และสภาพแวดล้อมใกล้เคียงโดยรอบโรงงาน โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการยับยั้งการแพร่กระจายมลพิษโดยเร่งด่วนที่สุด กำหนดขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ บำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนสารเคมี และการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

แกลเลอรี่