Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท

การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ภายในค่ายมหาสุรสิงหนาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 การประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยฯ (กอร.) ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7) ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยนายทหารเวรสั่งการ (ประธานที่ประชุม) และฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งประสาน สำนักงานทสจ.ระยอง ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองบริเวณใกล้กับเรือนที่ประทับ เนื่องจากมีรายงานปลาตายเมื่อคืนที่ผ่านมา จึงขอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้
 1. เวลา 09.45 น. เจ้าหน้าที่ ทสจ.รย. และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กรมควบคุมมลพิษ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณคลองดังกล่าว พบว่า มีปลาลอยตายจำนวนเล็กน้อย แต่มีปลาลอยหัวขึ้นมาหายใจจำนวนมาก ซึ่งสภาพน้ำในคลองมีสีคล้ำและมีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำเน่า รวมถึงมีน้ำทิ้ง/น้ำเสียจากโรงประกอบเลี้ยงและอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ไหลออกจากท่อลงมาในคลองดังกล่าวด้วย ประกอบกับมีวัชพืช/ผักตบขึ้นหนาแน่นและปกคลุมผิวน้ำทั่วบริเวณคลอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย
 2. เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ ทสจ.รย. และ ศคพ.รย. ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า มีอุณหภูมิเท่ากับ 28.9 - 29.0 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 - 8.1 ค่าออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับ 0.6 - 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองบริเวณจุดใกล้เรือนที่ประทับ จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวต่อไป
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

1) มิให้ระบายน้ำทิ้ง/น้ำเสียลงสู่คลองโดยที่ยังไม่ผ่านการบำบัด

2) นำวัชพืช/ผักตบทัั้งหมดขึ้นจากคลอง

3) เติมน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ

4) ติดตั้งเครื่องเติมอากาศให้ทั่วบริเวณคลอง

แกลเลอรี่