Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial offices for Natural resouces and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 1
สำนักงานทสจ. ระยอง เพาะกล้าความคิด ปลูกจิตสำนึกคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้เเก่เยาวชนระยอง
 
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

แกลเลอรี่