Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial offices for Natural resouces and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2563

                     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ หัวข้อ “การเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม" บรรยายโดยนายธานี จารุนัฎ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และหัวข้อ “การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน รวมถึงการส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้" บรรยายโดยนายอูฐ เชาวน์ทวี หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ระยอง

แกลเลอรี่