Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  จ้างเหมาโครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 

ผุ้มีรายชื่อขอให้มาสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โดยลำดับที่ 1-35 ลงทะเบียนรอบเช้า 08.30 - 09.00 น.

ลำดับที่ 36- 68 ลงทะเบียนรอบบ่าย 13.00 - 13.30 น. 

 

สอบถามเพิ่มเติม 038 611008