Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

"วราวุธ" เตรียมเสนอปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทั้ง 157 แห่งอย่างน้อยปีละ 3 เดือน

"วราวุธ" เตรียมเสนอปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทั้ง 157 แห่งอย่างน้อยปีละ 3 เดือน

"วราวุธ" เตรียมเสนอปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทั้ง 157 แห่งอย่างน้อยปีละ 3 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ หลังพบสัตว์หายากออกมาใช้พื้นที่มากขึ้นช่วง 1 เดือนหลังปิดการท่องเที่ยวช่วง COVID-19 อยู่ระหว่างศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

จากกรณีหลายอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ พบสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ทั้งอุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากออกมาให้เห็นกัน เนื่องจากไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์ หลังประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันนี้ (8 พ.ค.2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ภาพรวมช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมาหลังปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ พบเรื่องดีๆ เกิดขึ้นมีสัตว์ป่าออกมาหาอาหารและออกมารวมฝูงนอกพื้นที่มากขึ้น เพราะไม่มีมนุษย์เข้าไปรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เร่งทำตารางกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการปิดอุทยานแห่งชาติ 157 แห่ง เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า เป็นเวลา 3 เดือนในทุกๆปี

ภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช