Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial offices for Natural resouces and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทสจ.ระยอง ส่งมอบ "ถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว" ให้กับส่วนราชการ

สำนักงานทสจ.ระยอง ส่งมอบ "ถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว" ให้กับส่วนราชการ

                        วันที่ 28 เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้ส่งมอบถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้กับส่วนราชการที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง จำนวนรวม 4 ใบ เพื่อรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกวิธี และป้องกันการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้

แกลเลอรี่