Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial offices for Natural resouces and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ บริเวณป่าเขาจอมแห

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ บริเวณป่าเขาจอมแห

                         วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ป่าไม้ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลมะขามคู่ สถานีควบคุมไฟป่าเขาชะเมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ทสม.อำเภอนิคมพัฒนา​ ตำบลมะขามคู่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ บริเวณป่าเขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง หลังจากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. ทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมประชุมหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาไฟไหท้ป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้สรุปได้ว่า หน่วยงานต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกรณีหากเกิดเหตุไฟไหม้ป่า เจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า เป็นต้น

แกลเลอรี่