Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็ค จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็ค จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง