Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Rayong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างวัตถุคล้ายหินลอยมาเกยชายหาดจังหวัดระยอง

ทสจ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างวัตถุคล้ายหินลอยมาเกยชายหาดจังหวัดระยอง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางปนิดา บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างวัตถุ (ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มา) ลอยมาเกยชายฝั่งจังหวัดระยองโดยเก็บตัวอย่าง 3 จุดตั้งแต่หาดพลาตำบลพลาอำเภอบ้านฉาง (บริเวณกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านพลา) หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง (บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง) และหาดดวงตะวัน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง (บริเวณรีสอร์ท บ้านเพ คาบาน่า) ตามข้อสั่งการของนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นหินภูเขาไฟ หรือหินพัมมิช (Pumice) เนื่องจากมีสภาพทางกายภาพคล้ายหิน มีขนาดเล็ก รูพรุน และน้ำหนักเบา ถูกพัดพาโดยกระแสน้ำและกระแสลมจากในทะเลเข้าหาชายฝั่ง ทั้งนี้ ได้ส่งตัวอย่างให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยอง และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง นำไปวิเคราะห์หากผลการตรวจวิเคราะห์เป็นประการใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

แกลเลอรี่